Följande lottnummer från finallotteriet: 00988, 00370.
Det ordinarie lotteriet är följande nummer:
02140

Datum: 170905